Vesa Rainio
Eläinlääkäri

Eläinlääkäri Vesa Rainio tekee maatiloille:
  • terveydenhuoltokäyntejä (Naseva)
  • ongelmaselvityskäyntejä (esim. utareterveysongelmat)
  • eläinlääkärin rakennusneuvontaa (olemassa olevien eläintilojen arviointia, rakennuspiirustusten arviointia)
  • ajanvarausperusteisia hoitokäyntejä lypsykarjatiloille
  • ryhmäneuvontaa (esim. usean tilan yhteinen esitelmä- tai keskustelutilaisuus)
Eläinlääkäri Rainio on käytettävissä myös esim. järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten opetus- ja lypsykarjaa koskeviin asiantuntijatehtäviin.

Yhteystiedot

Tavoitat eläinlääkäri Rainion:
  • sähköpostilla: vesarainio@gmail.com
  • puhelimella: 045-8746466 (myös tekstiviestit)
  • kirjeitse: Harjukatu 8, 70620 Kuopio
Rainion monipuolinen ja pitkä kokemus ja koulutus on voimakkaasti painottunut nautoihin, erityisesti lypsykarjaan. Pieneläimiä tai hevosia koskevia toimeksiantoja ei oteta vastaan.